Aktuality

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-006

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-005

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-004

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-003

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-002

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:IROP-CLLD-X293-511-001

Indikatívny harmonogram výziev - operačný program IROP

Informácia o realizácii projektu a jeho podpore z IROP

Dokumenty a zmluvy SLSP

Harmonogram výziev PRV na rok 2021

Schválený a zverejnený harmonogram výziev pre opatrenia PRV na rok 2021 k stiahnutiu tu (Harmonogram výziev MAS HP na rok 2021.pdf)
Podrobnosti k plánovaným výzvam nájdete na stránke www.itms2014.sk, v časti vyhladávač grantov.


Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid-19 vydala Pôdohospodárska platobná agentúra 14.04.2020 usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 obsahuje:

- predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP,
- predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS,
- úpravu niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

Na stiahnutie:

Usmernenie PPA pre MAS_covid-19.pdf

Celé znenie oznámenia nájdete aj na stránke PPA - TU.