Hontianske Poiplie
vyhlasuje

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:MAS_034/6.4/2


Operačný program: Program rozvoja vidieka (ďalej len „PRV")Dátum vyhlásenia: 28.08.2023

Uzavretie výzvy: 26.10.20231. MAS_034-6.4.-2

2. MAS_034-6.4-2 (podpisane oprava)