Členské obce:1. Čebovce
2. Opava
3. Kosihovce
4. Seľany
5. Malá Čalomija
6. Ipeľské Predmostie
7. Balog nad Ipľom
8. Dolinka
9. Veľká Ves nad Ipľom
10.Veľká Čalomija
11.Kosihy nad Ipľom
12.Sečianky
13.Vinica
14.Čelovce
15.Hrušov
16.Kamenné Kosihy
17.Ďurkovce
18.Širákov
19.Trebušovce
20.Kleňany