Vízia MAS Hontianskeho Poiplia do r. 2030Hontianske Poiplie do roku 2023 zabezpečí pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a bude využívať mieste tradície pre rozvoj cestovného ruchu.

„Sme tu pre seba, aby sme si pomohli“

Územie MAS Hontianskeho Poiplia využíva miestny potenciál na rozvoj cestovného ruchu a tvorbu pracovných príležitostí v poľnohospodárstve, službách a výrobe, pričom dbá na primerané využívanie miestnych zdrojov. Územie je komplexne vybavené infraštruktúrou a využíva postupy vedúce k zachovaniu kvalitného životného prostredia. Spolupráca a partnerstvo sú rozvíjané na všetkých úrovniach a do verejného života zapája širokú verejnosť.

Strategický cieľ: Hontianske Poiplie do roku 2023 zabezpečí pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a bude využívať mieste tradície pre rozvoj cestovného ruchu.